Eier av Tretten Kro og Motell (Bådstø Gjestgiveri) er Chanpradab (Aung) Fjeldstad. Født i Thailand 1975, og flyttet til Norge våren 2006. Har 4 års universitetsutdannelse innen hotell og restaurantdrift, samt 15 års praksis. Kjent i vide kretser for sin norske og thailandske mat, høy kvalitet til hyggelige priser.

Telefon; 61 27 63 21
post@trettenkro.no

Telefon Egil: 95 76 25 30